Till våra nya kunder,
Då vårt bolag Sveprol Bio Production AB köpt er
nuvarande leverantör Fettåtervinnig Syd så innebär det
att vi tar över insamlingen av er använda frityrolja och
matfett.
Detta innebär ingen förändring i varken pris eller service
För mer information ang. övertagandet, vänligen kontakta oss
på: 011-18 95 00
Har ni fulla fat?
Maila oss för hämtning av era fulla fat med använt fett & olja
Kort om Sveprol Bio Production AB
Sveprol Bio Production AB arbetar med ett högt fokus på kundservice, miljömedvetenhet och effektiv logistik.
Vi har anpassar lösningar för just er, vi erbjuder kärl för begagnat fett i storlekar mellan 60 liter till 1000 liter
beroende på behov och önskemål. Vid önskemål kan även sugbil eller tankbil användas.
Sveprol Bio Production AB har en redan väl utbyggd logistik i hela Sverige med flera lastbilar som körs av våra
erfarna och kompetenta chaufförer. Vi besöker alla städer i hela Sverige med jämna intervaller.
Allt begagnat fett som vi hämtar återvinns till 100 % och våra lastbilar drivs dessutom av biodiesel som är
tillverkad av återvunnen olja.
Energin som behövs vid återvinning av fettet vid vår fabrik i Norrköping
genererar vi själva från miljövänlig förnyelsebar olja.
Mer information om Sveprol Bio Production AB finner ni på vår hemsida
Sveprol Bio Production AB
Sveprol Bio Production AB
Sveprol Bio Production AB
har köpt Fettåtervinning Syd